Når en virksomhed ekspanderer ud over sit oprindelige sprogområde, er der et stort stykke arbejde i at sikre, at kommunikationen fungerer i det nye territorie. En af de vigtigste opgaver forbundet med dette arbejde, er oversættelse og versionering af virksomhedens kommunikations- og marketing-materiale. Der ud over ligger der en opgave i at sikre, at dokumentation og manualer til eventuelle produkter er korrekt og forsvarligt oversat, således at det sikres, at kunderne anvender produkterne korrekt. Og endelig skal alle juridiske ...