Så har du fået nogle udførlige og perfekte betonelementer fra http://praefa.dk/, som de også plejer at levere til dig og andre kunder, og du er glad for dem, og du får brugt dem. Men en dag skal de ikke bruges længere. De har udtjent deres formål, de passer ikke mere, tiden er løbet fra dem, eller de kan ikke holde belastning mere. Og så skal de jo kasseres, eller man vælger at bryde betonelementerne ned, så man kan bruge de mindre ...