At spørge ind til en alkoholbehandling

By:

Når vi nu vil komme nærmere ind på emnet “alkoholbehandling”, så omhandler det ikke det at spørge ind til selve alkoholbehandlingen, metoderne, terapiformerne, specifik behandling.

Det er det professionelle regi, og når du eller en pårørende har fundet det rette behandlingscenter, er der selvfølgelig mange ting, man kan spørge ind til før, under og efter behandlingen for at sikre, at patienten er i sikre hænder.

I denne artikel vil vi mere koncentrere os om det personlige og lidt ømme og prekære emne at forsørge at spørge ind til den person, som man kan se, har et alkoholproblem eller stærkt mistænker for at have et misbrug.

Man skal nemlig komme sådan et problem så vidt muligt til livs hurtigst muligt, men det er et meget privat emne at tale om, og man kan hurtigt komme til at lyde fordømmende at spørge ind til en persons alkoholvaner.

Som person skal man sørge for at spørge objektivt ind til personens livsstil, vaner og væremåde med alkohol. Problemet er nemlig ofte, at den ramte er i benægtelse over, hvor grelt det egentlig står til med vedkommendes alkoholvaner.

Det kan have kammet over, uden vedkommende egentlig kan se det, og hvis der opstår problemer i kølvandet grundet brugen af alkohol – som ofte er udslagsgivende for, at andre opdager det – så skyder vedkommende oftest skylden over på udefrakommende årsager end personen selv.

Derfor er det vigtigt at være en person, som den ramte har tillid og respekt til, og at man ikke overskrider for mange grænser ved at spørge ind til vedkommende på en anklagende måde, men at man mere forsøger at opstille nogle af de konsekvenser, der eventuelt er ved at ske for vedkommende netop på grund af alkohol både i det store og det små.

Forhåbentligt kan vedkommende så langsomt se lyset, så der bliver åbnet en mulighed for at søge efter den rette alkoholbehandling til personen over et alkoholmisbrug.